Heliga platser och heliga människor

Jerusalems tempel

Heliga templet var ett tempel i Jerusalem som enligt Gamla Testamentet byggdes av Salomo på 900-talet f.Kr och har ett symbolisk betydelse inom judendomen och   kopplar den till historian där religiösa kultur koncentrerades kring templet. Under babyloniernas erövning förstördes templet omkring år 587.f.Kr där judarnas exil började som ledde till att användning av synagogor uppstod. När akemeniderna erövrade Babylonien befriade persiske kungen Kyros den andre judarna från fångenskap och lät de att fritt bosätta sig. Med stöd från persiske kungen Darius den store år 515 f.Kr invigde judarna ett nytt tempel på samma plats där den gamla stod fram till 169 f.Kr då seleukiderna under kung Antiochos IV plundrade templet. Judas Mackabaios gjorde uppror och lyckades ta makten över templet och återinvigdes år 164 f.Kr efter reperationer. Till minne av denna händelse firas varje år tempelinvigningsfesten chanukka under åtta dagar. Kung Herodes lät under sin regeringstid bygga ut tempelplatsen.

Västra muren

Västra muren även kallad Klagomuren är en helig plats för judarna där människor från hela världen reser dit. Herodes tempel förstördes av romarna år 70 e.Kr under det första judisk romerska kriget. Enligt den judiska traditionen byggdes Västra muren av kung david och enligt Mishna låg Västra muren, av samtliga fyra väggar på Tempelberget, närmast det allra heligaste och judarna samlas för att be enbön vid muren där de uttrycker sin tacksamheten till Gud eller ber om gudomlig barmhärtighet. Enligt judiska lagen måste man känna sorg och ha sina slitna klädesplagg när man besöker Västra muren. Enligt traditionen sägs att när vatten börjar rinna genom stenarna är det tecken på at Messias ankomst är nära.

Kung David

David var en av de viktigaste personerna i Israels historia och blev Israels andre kung. David betraktas som föregångare till Messias och i Nya Testamentet i Bibeln anges Jesus tillhöra Davids ätt och beskrivs som hans arvtagare, lejonet av juda stam och Davids rotskott. David var beskyddad av kung Saul son anlände till Sauls hov som harpspelare. David utmanade filisteernas kämpe Goljat och lyckades dräpa honom. David skrev en berömd klagosång som finns i psalmer i Psaltaren. Det skrivs i Andra Samuelsboken att David dödade många invånare.

Samuel var både sångare och musiker och har författat ett stort antal klassiska dikter och essäer. David regerade som Israels kung i Hebron i sju år och intog jerusalem och gjorde staden till huvudstad. Berget Sion blev känd som Davids stad och efter 40 år regeringstid utnämnde han sin son Salomo till sin efterträdare.

Kung Salomo

Salomo var enligt bibeln kung över Israel och Juda i 40 år och var son till David och Batseba. Ordet  Salomo betyder fred eller frid  och blev även kallad för Jeddidjah ( älskad av Jah). Han genom förde faderns planer att bygga templet i Jerusalem. Salomo var den tredje och sista kungen över det enade israeliska riket och efter hans regeringstid blev Salomos son Rehabeam utsedd till regent men efter en tid delades landet uppi nordliga och sydliga delar på grund  av uppror som uppstod för att att han ville höja skatten. Rehabeam blev regent i det södra riket (Juda rike) och Jerobeam som ledde upproret blev kung i norra riket(Israels rike)

Saul invigdes till kung av profeten Samuel som ledde folket till filistéerna som brukar nämnas som en tragisk och var dålig på att konfrontera problemen som misshagade gud och var mycket ojämn. Hans viktigaste roll var att uppfostra sin efterträdare David som blev mycket god vän med hans son Jonathan. Saul hade även andra barn: döttrarna Mikail och Merab samt sönerna Jishjo och Malki-Shua.

Messias

Messias betyder ”den gudomligt utvalde” och inom judendomen är Messias en mänsklig ättling till kung David som ska återupprätta Davids rike och skapa världsfred. I jesaja beskrivs perserkungen Kyros den andre som Messias.

I Tanakh används Messias först om den israelitiske kungen och överprästen och under trycket av olyckor som drabbade Nordrikets undergång och den babyloniska fångenskapen, knöts eskatologiska förhoppningar till en kommande kung och räddare. Messias tid skulle bli tiden för Guds rike och profeterna utlovade  Messias ankomst. Enligt kristen tro har detta löfte gått upp i uppfyllelse med Jesus Kristus och i den Nya Testamentet är messia Jesu och Människosonen och Sonen och inom uppenbarelseboken förekommer titeln Lejonet av Juda stam.

Abraham

Abraham levde för 4000 tusen år sedan i landet Mesopotamien i staden Ur där Irak ligger nu. Det sägs att under en vandring till ett annat land pratade Gud med Abraham och sa att han skulle ge Abraham hela Kanaans land och välsigna Abraham och göra hans släkt till ett stort folk. Abraham trodde på Guds ord och bosatte sig i Kanaan som sträckte sig från Medelhavet till Jordanfloden där Israel idag ligger. Abraham fick två söner, Isak och Ismael och det sägs att Isak och hans son Jakob skapade det judiska folket och jakob som även kallas för Israel fick tolv söner som skapade Israels tolv stammar.

Bibeln säger att de Arabiska folken härstammar från jakobs halvbror Ismael. Abraham är stamfader till tre religioner, judendom, islam och kristendom.

Mose

Judendomen grundades 800 år efter Mose som hjälpte det israeliska folket att fly från Egyptende tog de till slavar. När Mose var liten hade Egypten fått en ny Farao som var rädd att israeliterna skulle bli för många och för starka trots att de var slavar och bestämde att alla nyföldda israeliska pojkar skulle dödas. Mose var en av de nyfödda pojkarna och hans mamma ville att han skulle överleva den egyptiska terrorn så hon lade Mose i en korg i Nilen och lät korgen flyta iväg. Faraos dotter och hennes tjänarinnor hade gått ner till floden för att bada och såg Mose i korgen, och de tog upp honom. Moses syster hade gömt sig i buskarna och gick fram till faraons dotter och sade att hon visste en kvinna som kunde ta hand om Mose, sin egen mamma och Mose fick växa upp med sin mamma med hjälp av faraos dotter.

När Mose var vuxen kallade Gud på honom och såg hur det israeliska folket led och ville att Mose skulle göra något åt det. Gud visade Mose en brinnande buske och sade till Mose att han skulle föra ut israeliterna ur Egypten och till ett land, enligt Gud skulle vara gott och rymligt och flyta på mjölk och honung. Mose gick till farao och sade att han skulle låta israeliterna gå och slippa slaveriet och om han vägrade skulle Gud straffa Egypten. Farao vägrade och bestämde att israeliterna skulle jobba ännu hårdare. Gud straffade Egypten och gjorde allt vatten i floderna till blod och översvämmade landet med paddor,myggor och gräshoppor och lade mörker över hela landet.

Farao ändrade inte sig och Gud sa att alla förstfödda, både barn och djur skulle dö och sade till israeliska folket att om de ett får och strök blodet på dörrposten skulle han gå obemärkt förbi, varje israelisk familj slaktade ett får och strök blodet över dörrposten och åt det sedan med bittra örter, det var den första israeliska påsken, Pesach och om Gud hade sagt så dog alla förstfödda under den natten  men israeliterna klarade sig och efter detta förstod farao att de hade Gud på sin sida. Efter 430 år av slaveri i Egypten kunde israeliterna fara tillbaka till Kanaan och har sedan dess firat påsk som minne av händelsen

Torah

Torah är en skrift som ingår i Tanach (judendomens heliga skrift) som är den hebreiska bibeln och grunden för judisk, hebreisk och messiansk tro. Torah är de skrifter som kristna kallar för ”moseböckerna” och består av fem delar: Bereshit (I begynnelsen”), Shemot (”Namnen”), Vajikra (”Och herren kallade”), Bamidbar (”I öknen”) och Devarim (”ord”).

Torah som är ett hebreiskt ord betyder ”att undervisa” och ”Läran” är en översätning eftersom det inte bara handlar om lagar utan israeliternas äldsta historia.

Enligt judisk tradition tog Mose emot en uppenbarelse på berget Sinai där han förde vidare till det judiska folket där Torah har kommit och är ett vittnesbörd om hur Gud har gripit in för att straffa eller hjälpa judarna genom historien, historia mellan Gud och judiska folket. I Andra Moseboken beskrivs det hur Mose tar emot de tio budorden från Gud på berget i Sinai.

Torah består av den skriftliga läran enligt rabbinsk tradition (Torah she-bi-khetav), ena delen som kallas den tudelade Torahn, andra delen är den muntliga läran (Torah she-be-al peh, en förklaring till den skriftliga delen. Alla delar av läran är viktiga enligt rabbinsk tradition.

I synagogan finns Torahn i form av pergament som är upprullad på två träkäppar, ofta med kronor av silver och är synagogans heligaste föremål som är placerad i sett skåp, aron ha-kodesh riktat mot Jerusalem.

Annonser